Pernille Kim VÝrs

Forfatter i love litteratur

Forlaget drømmefangeren

Vibevej 4

4070 Kirke Hyllinge

forlagetdroemmfangeren@gmail.com

tlf: 52508489